4
ที่ดินว่างเปล่า
จังหวัดฉะเชิงเทรา
23-3-63 ไร่
ที่ดินโฉนดเลขที่ 22088 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 23-3-63ไร่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-266-5599 ต่อ 855 หรือ
089-168-3435 ปรัชญา
26/04/55