3
ที่ดินว่างเปล่า
จังหวัดเชียงใหม่
1-3-29 ไร่
ที่ดิน นส.3ก. เลขที่ 2079 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เนื้อที่ 1-3-29 ไร่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-266-5599 ต่อ 855 หรือ
089-168-3435 ปรัชญา
26/04/55